Bal Andrzejkowy w DPS Suchorączek

18 listopada 2015r Dom Pomocy Społecznej wraz z Stowarzyszeniem Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych przy pomocy Stowarzyszenia Aktywni Społecznie z Więcborka, które zafundowało produkty do wypieku ciasta, za co bardzo dziękujemy, zorganizowano zabawę andrzejkową dla Mieszkańców Domu oraz Klubu Seniora z Więcborka. Dla uczestników przygotowano poczęstunek, liczne konkursy. Wszyscy świetnie bawili się przy dźwiękach nowych jak i starych przebojów. Jeszcze długo po zakończeniu imprezy nasi mieszkańcy nucili usłyszane melodie.