Wigilia

W dniu 24 grudnia 2015r w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku odbyło się spotkanie wigilijne.

W wspólnej Wigilii uczestniczyli Mieszkańcy Domu, mieszkańcy wsi Suchorączek, pracownicy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście:

Starosta Powiatu Sępoleńskiego- Jarosław Tadych

Skarbnik Powiatu Sępoleńskiego – Władysław Rembelski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego- Tomasz Fifielski

Radny Powiatu Sępoleńskiego- Henryk Pawlina

Sekretarz Gminy Sępólno Kr. – Dariusz Wojtania

Burmistrz Więcborka- Waldemar Kuszewski

Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku – Kazimierz Buława wraz z członkami związku.

Prałat – Adam Kątny.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez dyr. Domu Eugeniusza Fertykowskiego, a następnie Mieszkańcy Domu wraz z dziećmi i wnukami pracowników pod opieką pani Joanny Nowakowskiej przedstawili zebranym jasełkę pt „ Kolęda dla bezdomnych”. Po jasełce wszyscy wzięli udział w mszy św., którą celebrował Prałat Adam Kątny. Po wspólnej modlitwie były życzenia, upominki i dzielenie się opłatkiem, po czym wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy. Całe spotkanie a w szczególności pasterkę  uświetnił organista nakielski pan Janusz Redlak, który wraz z synem pięknie przygrywał na różnych instrumentach: organach, skrzypcach i gitarze, tworząc niepowtarzalny nastrój.