Wieczór Seniora

Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po 45- leciu DPS Dębno, a już gościliśmy na następnej imprezie tym razem zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Więcborku. Piękna impreza integracyjna odbyła się 08 października 2016r. Impreza ta ma  szczególnie uroczysty charakter, oprócz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork w uroczystości uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych gminnych i powiatowych. Nie brakuję tu ciepłych słów, życzeń, kwiatów, upominków, wyróżnień i podziękowań, a wspólna zabawa i poczęstunek są uwieńczeniem imprezy. Jest to uroczystość, w której nasi najstarsi mieszkańcy biorą udział już od kilku lat. Dziękujemy za pamięć.