Z żalem zawiadamiamy, że dnia 8 lutego 2017r zmarł nasz długoletni Dyrektor Eugeniusz Fertykowski

„ Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych..”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 lutego 2017r

zmarł długoletni Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku

Eugeniusz Fertykowski

Pogrążeni w smutku Pracownicy i Mieszkańcy Domu

Z powodu śmierci ojca koledze Radosławowi Fertykowskiemu

Rodzinie i Najbliższym

słowa pokrzepienia i wsparcia

składają

Pracownicy i Mieszkańcy Domu

Pogrzeb odbędzie się dnia 13 lutego 2017r o godz. 11:00

w Więcborku