Przekazanie obowiązków Dyrektora Domu

Dnia 01 marca 2017r nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku pani Justynie Krzysztofek. W imieniu Zarządu Powiatu Sępoleńskiego obecny był Wicestarosta Andrzej Marach, w spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Elżbieta Rudnik – Maziarz oraz Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski.  Nie zabrakło uścisków, gratulacji i kwiatów od pracowników i mieszkańców Domu.