Nowy Dyrektor

Oficjalnie z dniem 01 czerwca 2017r dyrektorem naszego Domu została pani Justyna Krzysztofek, nasz długoletni pracownik. Z tej okazji pracownicy i Mieszkańcy Domu zorganizowali niespodziankę, nie zabrakło kwiatów, upominków, gratulacji i życzeń. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za wsparcie i dobre słowo. Odbyła się krótka pogadanka z Mieszkańcami i pracownikami, następnie pani dyrektor zaprosiła wszystkich na poczęstunek.