Wieczór Seniora

Dnia 07 października 2017r starsi Mieszkańcy naszego Domu już po raz kolejny gościli na Wieczorze Seniora zorganizowanym przez PZERiI z Więcborka. Uroczystość była szczególna gdyż w tym roku obchodzono 45 lecie Oddziału PZERiI oraz 15 lecie działalności obecnego zarządu. Dziękujemy za zaproszenie.

zdjęcia DPS Suchorączek

Zdjęcia MGOPS Więcbork