„Zatrzymajcie się ludzie na chwilę”

Dnia 07 stycznia 2018r nasi Mieszkańcy pod kierunkiem pani Joanny Nowakowskiej zaprezentowali  w Kościele Parafialnym w Więcborku w ramach Przeglądu Kolęd  jasełkę pt. ” Zatrzymajcie się ludzie na chwilę”. W przeglądzie udział wzięli również Chór Parafialny Lutnia oraz zespół Effatha prowadzony przez księdza Tomka. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że się wszystkim podobało.