Dzień Spotkań z Historią – Droga do Niepodległości

Dnia 09 listopada 2018r na Terenie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku odbył się „Dzień Spotkań z Historią – Droga do Niepodległości”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wspierania Osób Niepełnosprawnych Suchorączek, działającego przy Domu. Impreza dofinansowana została przez Powiat Sępoleński w ramach zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z-ca burmistrza Więcborka pan J. Masztakowski, Dyrektor PCPR w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą Więcborku pani E. Maziarz-Rudnik, Przedstawiciele Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku pani Dyrektor L. Piekałkiewicz- Geruzel i pan Maciej Łangowski a także Dyrektorzy , Mieszkańcy, opiekunowie i uczestnicy zaproszonych do wspólnej zabawy placówek: Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku, Dom Pomocy Dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim, Klub Seniora z Więcborka. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego a następnie pan M. Łangowski zaprezentował zgromadzonym krótki pokaz multimedialny „Wojna najgorszy wynalazek człowieka”. Po przerwie kawowej uczestnicy wzięli udział w grach i zabawach edukacyjnych związanych z świętem niepodległości, między innymi układanie puzzli ( godło polski ), krzyżówka, kalambury a także wykonali flagę i kotylion, na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o Narodowym Święcie Niepodległości. Choć uczestnicy rywalizowali, że sobą to i tak każdy był zwycięzcą. Na uczestników czekał poczęstunek i upominki. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu spotkamy się na podobnej imprezie.