Nagrody dla Mieszkańców

Koniec roku to okazja do wręczenia  najbardziej aktywnym Mieszkańcom Domu upominków w postaci paczek z słodyczami i kosmetykami. To także okazja do złożenia życzeń na nowy rok.