Andrzejki

Listopad to czas zabaw andrzejkowych. Nasi Mieszkańcy z chęcią uczestniczą w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione z nami domy i inne placówki. W tym roku gościliśmy już w  Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie, Falmierowie i Dębnie czekają nas jeszcze zabawy w naszym Domu oraz w DPS Kamień Krajeński.