Podziękowania dla Fundacji Siepomaga z Poznania i Firmy ORBICO Sp z.o.o

Pragniemy podziękować Fundacji Siepomaga z Poznania, za przekazanie nam środków ochrony indywidualnej oraz Firmie ORBICO Sp. z.o.o z Warszawy za przekazanie środków piorących.

Dziękujemy za piękny gest, szlachetne serce i otwartość na drugiego człowieka. Państwa postawa stanowi przykład troski o innych oraz podkreśla najwyższe wartości człowieka i chęć niesienia

pomocy innym.