Badania profilaktyczne w kierunku wykrycia wirusa SARS-COV-2

Dnia 15 czerwca dla pracowników naszego Domu przeprowadzone zostały kolejne badania profilaktyczne w kierunku wykrycia wirusa SARS-COV-2.Wymazy pobrane zostały przez wykwalifikowany personel medyczny naszego Domu. Program badań wprowadzony został decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza dla personelu wszystkich domów pomocy społecznej województwa kujawsko – pomorskiego. Co najważniejsze wszystkie dotychczas uzyskane wyniki są negatywne. Za tydzień kolejne badania.