Nagrody dla Mieszkańców

Dnia 31.12.2021 r. w ostatni dzień roku 2021 spotkaliśmy się wspólnie, by nagrodzić całoroczną pracę najaktywniejszych Mieszkańców. Otrzymali Oni z rąk Pani Dyrektor dyplomy oraz paczki z upominkami.