Podziękowanie

Składamy serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Nowakowskiemu ze Studia Klaps w Pile za przygotowanie i realizację filmu promującego Nasz Dom. Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom  za ciepłe komentarze po obejrzeniu Naszego filmu.