Wielka Sobota

Wielka Sobota to tradycyjne święcenie potraw, które znajdą się na Naszym stole wielkanocnym. Nasz Kapelan poprowadził wspólna modlitwę i udzielił błogosławieństwa na wyjątkowy czas Zmartwychwstania Chrystusa.