Wystawa

Dzisiaj Nasi Mieszkańcy mieli okazję podziwiać prace lokalnego Artysty Pana Zbigniewa Jastrowskiego pt.,,Pejzaż s/Krajny i nie/s/Krajny”.

Później skorzystaliśmy z więcborskiego księgozbioru.