3. Więcborski Dzień Seniora

Bardzo dziękujemy Centrum Aktywności Seniora w Więcborku za zaproszenie na 3. Więcborski Dzień Seniora. Imprezę zaczęliśmy od kolorowego przemarszu ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Więcborku aż na Plac Jana Pawła II w Więcborku. Nasz zespół CZADERSI zaprezentował się tam jako Kapela Podwórkowa z dwiema biesiadnymi piosenkami.