Najnowsze wpisy

XX SPOTKANIA RODZINNE

W sobotę 25 czerwca 2016r w naszym Domu  już po raz XX odbyły się ,,Spotkania Rodzinne’’. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00  mszą św., którą odprawił ks. prałat Adam Kątny, a wzięli w niej  udział Nasi Mieszkańcy, członkowie ich rodzin oraz zaproszeni goście. Wicestarosta Powiatu Sępoleńskiego – Andrzej Marach Radni Powiatu Sępoleńskiego –Barbara Bury, Tomasz Fifielski i  Henryk Pawlina Przewodniczący Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego –Marek Witkowski Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Sępoleńskiego –Zofia Krzemińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Elżbieta Maziarz-Rudnik Z-ca Burmistrza  Więcborka – Jacek Masztakowski Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów w Więcborku – Kazimierz Buława wraz z członkami związku  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Renata Michalak wraz z Radnym Urzędu Miejskiego w  Szubinie –Romanem Danielewskim Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku- Tomasz Siekierka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach- Dagmara Orzech Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kr. – Małgorzata Kwiatkowska Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Kr. – Wiesława Bona   W tym roku liczba przybyłych osób była rekordowa.   Po wspólnym nabożeństwie Mieszkańcy udzielający się w występach artystycznych, sportowych i aktywnie biorący udział  w[…]

Więcej >>
Wielkość czcionki
Wysoki kontrast