INFORMACJA – MONITORING WIZYJNY

INFORMACJA – MONITORING WIZYJNY

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku (DPS) prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, Mieszkańców i osób przebywających na terenie Domu Pomocy Społecznej , ochrony mienia DPS, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić DPS na szkodę;

 2. podstawę prawną wprowadzenia monitoringu jest art. 222 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r oraz art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 3. administratorem systemu monitoringu jest Dom Pomocy Społecznej
  w Suchorączku. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Tomasz Kubisz tel.782 400 933 adres e-mail :
  kontakt@systems.net.pl;

 4. każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 5. zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie przekraczający 30 dni;

 6. odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;

 7. za przechowywanie oraz skasowanie materiałów z monitoringu odpowiada Inspektor Danych Osobowych.