O nas

Informacja o działalności Domu

Dom Pomocy Społecznej w Suchorączku gm. Więcbork mieści się w zabytkowym pałacyku z 1856 roku, położonym w  parku z pomnikami przyrody na terenie Parku Krajobrazowego. Dom przeznaczony jest dla 75 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. W roku 1994 Dom powiększył się o nowo dobudowaną część, gdzie znajdują się kuchnia z jadalnią, świetlica, sala klubowa-telewizyjna, pomieszczenie kultu religijnego, magazyny oraz pralnia. W roku 2004 przeprowadzono generalny remont, budynek został pozbawiony barier architektonicznych poprzez brak progów, wyposażony w poręcze uchwyty, balustrady i dźwig osobowy. Nasz Dom posiada system przyzywowo- alarmowy i system alarmowoprzeciwpożarowy oraz odpowiednią ilość łazienek i ubikacji. Posiadamy pokoje 1, 2 , 3 i 4 osobowe wyposażone w kanapy, ławę lub stół, stoliki przyłóżkowe, krzesła, szafy i dywany. Posiadamy pracownie prac plastycznych i rękodzieła, pracownię gospodarczą , kuchnię terapeutyczną, pracownię muzyczną, montażową i ogrodniczą i salę do zajęć sportowo rekreacyjnych. Dom umożliwia udział w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywności, zapewnia warunki do rozwoju samorządności, stymuluje w nawiązaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem, zmierza do usamodzielnienia Mieszkańca w miarę jego możliwości.

Zakres opieki i usług świadczonych na rzecz mieszkańców dostosowany jest do ich indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz możliwości finansowoorganizacyjnych Domu. Istotne jest podmiotowe traktowanie Mieszkańców, posiadanie przez nich własnych przedmiotów, ubrań, miejsc do ich przechowywania, prowadzenie aktywnego trybu życia, przełamanie izolacji i monotonii życia .Mieszkańcy mogą realizować swoje pasje,
zainteresowania oraz hobby w wybranych dowolnie przez siebie pracowniach.

Dnia 12.12.2006 Dom uzyskał zezwolenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Nr : WPS.VI.9013-AMi/102/2006.