Stowarzyszenie

Aby przejść do aktualności stowarzyszenia kliknij TUTAJ

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – Izabela Białczyk

Sekretarz – Justyna Krzysztofek

Skarbnik – Bernadeta Łączna

Członek – Halina Naściuk

Członek – Katarzyna Grochowska

 

Cele Statutowe:

 1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, ich rodzinom i opiekunom.
 2. Realizacja wszelkich działań obejmujących tworzenie warunków do rozwoju rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, wdrażanie tych osób do aktywnego życia, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz ich wspieranie i pomoc ich rodzinom.
 3. Rozwijanie zainteresowań i pasji osób niepełnosprawnych.
 4. Wspieranie terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych.
 5. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej osób niepełnosprawnych.
 6. Tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych z społecznością lokalną i rodzinami osób niepełnosprawnych,  kształtowanie różnorodnych form współpracy.
 7. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych.
 8. Podejmowanie działań zmierzających do łamania barier architektonicznych.
 9. Rozwijanie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, a także ich rodzin i opiekunów.
 10. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych Stowarzyszenia.
 11. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury, oraz polepszenie warunków socjalno- bytowych osób tam zamieszkujących.
 12. Ochrona i promocja zdrowia.