Szkolenie z pierwszej pomocy

20 września odbyło się szkolenie przypominające z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla części załogi. Tydzień później szkoliła się druga grupa pracowników. Pamiętajmy im szybciej nadejdzie pomoc, tym większe szanse na przeżycie, a także na zminimalizowanie negatywnych następstw wypadku. Szkolenie z pierwszej pomocy to szansa uratowania życia w sytuacji jego zagrożenia, gdy liczy się każda sekunda. Szkolenie poprowadzili ratownicy medyczni pan Michał Skowron i Damian Dębecki. Dziękujemy