Festiwal Osób Niepełnosprawnych

Dnia 22.06.2022r. na Festiwalu Osób Niepełnosprawnych w więcborskim Lasku Miejskim słychać było żołnierskie pieśni i ballady. My również tam byliśmy i wspaniały program muzyczny zaprezentowaliśmy.