Wyrazy współczucia

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Naszej Pani Dyrektor Justynie Krzysztofek z powodu śmierci Mamy.

Personel oraz Mieszkańcy Domu.