Biblioterapia

Biblioteka Miejska w Więcborku to miejsce, gdzie chętnie wypożyczamy książki. Biblioterapia to jedna z form zajęć aktywizacyjnych- gdzie książka staje się Naszym codziennym przyjacielem.