Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Praca Socjalna to misja, odpowiedzialność za drugiego człowieka. Pracownicy socjalni to ciche anioły, które niosą nadzieję i pomoc w najtrudniejszych sferach ludzkiej egzystencji.