Występy Czadersów

31 marca braliśmy udział jako zespół muzyczny „Czadersi” w Kamieńskich Wiosennych Integracyjnych Spotkaniach Twórczych w ramach projektu „Zielono Mi”. Atmosfera była prawdziwie wiosenna a Nasz występ wniósł wiele energii i radości. Bardo dziękujemy za zaproszenie.