Dostawa i montaż sprzętu plenerowego w ramach projektu „Wsparcia osób starszych i kardy świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, w tym na terenie Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku.