Jasełka w Domu Seniora w Więcborka

Odwiedziliśmy Dom Seniora im. św. Franciszka z Asyżu w Więcborku aby przedstawić Nasze jasełka.

Było Nam niezmiernie miło Was zobaczyć po raz pierwszy oraz wnieść w progi Waszego  Domu świąteczną i radosną atmosferę.